IMed
Що шукаємо?

напр. АБАКТАЛ
Інформація про ліки
 
Назва: ФОСКАН
Фармакотерапевтична група: Препарати, які застосовуються для лікування онкологічних захворювань 
Показання: Епідермоїдний рак голови та шиї, резистентний до попередньої терапії та з протипоказаннями проти радаотерапії, хірургії та системної хіміотерапії (як паліативне лікування)

Схожі ліки:

ГЛІВЕК®("Novartis Pharma Stein AG" для "Novartis Pharma AG", Швейцарія)
ГЛІВЕК®("Novartis Pharma Stein AG" для "Novartis Pharma AG", Швейцарія/Швейцарія)
ГЛІВЕК®("Novartis Pharma Stein AG" для "Novartis Pharma AG", Швейцарія)
МЕБІФОН(ВАТ "Фармак", м.Київ, Україна)
Показати усе

Ліки, що містять Mono:

3-МЕТИЛБУТИРОВА КИСЛОТА("Celanese Chemicals Europe GmbH", Німеччина)
АВІОПЛАНТ("Phytopharm Klenka S.A.", Польща)
АВІСАН(ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров''я", м.Харків, Україна)
АДЕНОЛ ФОРТЕ("MicroPharm", Сербія і Чорногорія)
Показати усе

Інструкція:

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосуванн

ФОСКАН

(FOSCAN(R))

Загальна характеристика:

міжнародна назва:темопорфін;

основні фізико-хімічні властивості: темний, коричнево-пурпурний розчин;

склад:1 мл розчину містить 4 мг темопорфіну;

допоміжні речовини: безводний етанол, пропіленгліколь.

Форма випуску. Розчиндля ін’єкцій.

Фармакологічна група. Антинеопластичні засоби. АТС код: L01XX.

Фармакологічні властивості. Темопорфін є фотосенсибілізуючим засобом, щовикористовується у фотодинамічній протипухлинній терапії.

Фармакодинамічну активність обумовлено фотоактивацією темопорфінунетепловим світлом при довжині хвилі 652 нм після внутрішньовенної ін’єкції.Терапевтичний ефект обумовлений виробленням кисневих сполук з високоюефективністю; процес залежить від внутрішньоклітинної взаємодії темопорфіну ізсвітлом та киснем.

У пацієнтів з раком в області голови та шиї, пухлинний відгук,виражений як зменшення маси пухлини щонайменше на 50 % як мінімум за чотиритижні, спостерігалося у 25 % випадків після одноразового введення. Повниймісцевий відгук за ВООЗ спостерігався у 14 % пацієнтів. Пухлинний відгук бувпідвищений у пацієнтів з повністю опроміненими ураженнями глибиною до 10 мм.

Середня тривалість пухлинної відповіді, що спостерігалася, для всіхпацієнтів склала 57 днів для загальної відповіді та 84 дні для повноївідповіді.

37 пацієнтів одержували щонайменше 2 курси терапії Фосканом. У 10пацієнтів було досягнуто пухлинної відповіді при повторному введенні. З них у 6спостерігалась повна місцева відповідь згідно критеріїв ВООЗ.

Фармакокінетика. Темопорфін відноситься до препаратів з низькимкліренсом; період його напівжиття у плазмі крові становить 65 годин. Піковийрівень у плазмі крові досягається через 2 - 4 години після інфузії (рівеньпрепарату в плазмі крові знижується біекспотенціально). Встановлений об’ємрозподілу препарату середній між загальною рідиною організму тапозаклітинною рідиною. Темопорфін не депонується в тканинах організму.Зв’язування з білками плазми крові становить 85 - 87 %. Темопорфін зв’язуєтьсяз ліпопротеїнами плазми крові та білками високої щільності, такими як альбуміникрові. Через 15 діб після введення препарату концентрація темопорфіну у плазмікрові знижується до початкового рівня. Дані про елімінацію темопрофіну зорганізму обмежені. Більша частина темопорфіну виводиться печінкою із жовчю та екскретуєтьсяз фекаліями. Два основних метаболіти темопорфіну виводяться із жовчю, обидва укон’югованому стані. Метаболіти у системній циркуляції не визначаються.

Показання для застосування. Епідермоїднийрак голови та шиї, резистентний до попередньої терапії та з протипоказаннямипроти радіотерапії, хірургії та системної хіміотерапії (як паліативнелікування).

Спосіб застосування та дози. Фотодинамічна терапія Фосканом повиннапроводитися виключно у спеціалізованих онкологічних центрах, де можливе всебічнеоцінювання результатів лікування пацієнта та забезпечується нагляд лікарів, щомають досвід фотодинамічної терапії.

Дорослі (включаючи хворих похилого віку):

Фоскан вводять внутрішньовенно через постійний судинний катетер упроксимальну велику вену кінцівки, бажано у ямку на згині ліктя, одноразово іповільно, не швидше ніж за 6 хвилин. Перед ін’єкцією катетер перевіряють напрохідність для запобігання крововиливу.

Темно-фіолетове забарвлення розчину та жовтий колір флакону роблятьнеможливим візуальне обстеження на включення механічних частинок у розчині;через це необхідно застосовувати фільтр, що додається до препарату і міститьсяв упаковці. Препарат ні в якому разі не змішують з фізіологічним розчином абоіншим водним розчином.

Дозу, що вводиться, обчислюють із розрахунку 0,15 мг/кг маси тіла.Препарат не можна розводити.

Через 96 годин після застосування Фоскану ділянку, що лікується,опромінюють світлом із довжиною хвилі 652 нм, використовуючи апробований лазер.Світло повинно бути рівномірно розсіяне по всій поверхні пухлини за допомогоюапробованих волокно-оптичних мікролінз. Якщо можливо, ділянка, щоопромінюється, повинна бути більша за ділянку пухлини на

0,5 см.

Інтервал між введенням препарату та опроміненням не повинен бути меншимза 90 годин та більшим за 110 годин.

Доза опромінення повинна становити 20 Дж/см2 при освітленні100 мВт/см2 із часом опромінення приблизно 200 сек.

Кожна ділянка, що опромінюється, повинна опромінюватися тільки раз заодин сеанс. При опроміненні необхідно уникати перекривання сусідніх ділянок, щоопромінюються. Треба уважно стежити, щоб необхідна доза опромінення не булаперевищена на жодній з ділянок опромінення. Тканини, що прилягають до ділянокопромінення, мають бути захищені від попадання розсіяного або відбитого світла,щоб уникнути їх фотоактивації.

Наступний курс лікування у пацієнтів, які потребують додатковогоопромінення, повинен здійснюватися через певний час після першого лікування, зрекомендованим інтервалом у 4 тижні між курсами лікування.

Наступна інформація призначена виключно длямедичного персоналу

1. Вміст упаковки.

В кожній упаковці знаходиться 1 флакон, що вміщує 4 мг/мл розчинуФоскану для ін’єкцій. До складу розчину входять етанол безводний ипропіленгліколь. До комплекту включено фільтр із замком Люера для шприца такатетер.

Кожний флакон вміщує одноразову дозу; невикористаний розчин требазнищіти.

2. Розрахунок дози.

Розраховують необхідну дозу Фоскану відповідно до маси тіла пацієнта.Доза має становити 0,15 мг/кг маси тіла.

3. Застосування Фоскану (за 96 годинперед лазерним опроміненням ділянки, що лікується).

Фоскан вводять внутрішньовенно через постійний катетер у великупроксимальну вену кінцівки, найчастіше у ділянці ліктьового згину. Станкатетера перевіряється перед введенням препарату.

Темно-пурпурний колір розчину у флаконі оранжевого кольору робитьнеможливим візуальний контроль на механічні включення, тому використовуютьфільтр, що входить до комплекту.

Наповнюють шприц вмістом флакона з Фосканом та видаляють повітря.

Прикріплюють фільтр до шприца.

Натискаючи на поршень шприца, заповнюють весь простір зсерединифільтра. Продовжують натискати на поршень для видалення надлишку Фоскану, дотидоки у шприці залишиться необхідна доза препарату, слідкуючи за достатнімнаповненням мертвої зони внутрішньовенного катетера (Мал 3).

Прикріплюють шприц з фільтром до катетера. Повільно (щонайменше за 6хвилин) внутрішньовенно вводять розраховану дозу Фоскану (Мал 4).

Видаляють внутрішньовенний катетер одразу ж післявведення. Не можна промивати його водними розчинами, такими як фізіологічнийрозчин та вода для ін’єкцій.

Особливу увагу слід приділяти уникненню крововиливу в місці ін’єкції.Якщо уникнути крововиливу не вдалося, ділянуку крововиливу захищають від світлапротягом щонайменше 3 місяців. Позитивні ефекти від введення в ділянкукрововиливу інших речовин невідомі.

Фоскан - фоточутлива речовина. Після того, як його витягли з упаковкийого необхідно негайно використати. При неминучості затримки розчин необхіднозберігати від попадання світла.

4. Лазерне опромінення ділянки, що лікується.

Будь ласка, ознайомтеся із інструкцією користувача щодо використаннялазера та вкладишем оптоволоконних мікролінз.

Через 96 годин після застосування Фоскану ліковану ділянку опромінюютьсвітлом з довжиною хвилі 652 нм із спеціально призначеного для цього лазерногоджерела. Опромінена має бути вся поверхня пухлини, для чого використовуютьоптоволоконні мікролінзи. Опромінена ділянка має перевищувати межі пухлини на0,5 см.

Інтервал застосування опромінення не повинен бути менше 90 годин табільше 110 годин.

Доза в 20 Дж/см2, опромінення якою здійснюється за допомогоюоптоволоконних мікролінз, у круговому полі на поверхні пухлини при щільності100 мВт/см2, відповідає тривалості опромінення 200 сек.

Кожне поле опромінюється лише один раз за сеанс. Поля, що опромінюютьсяв ході сеансу, не повинні накладатися одне на одне. Необхідно слідкувати затим, щоб опромінення жодного з полів не перевищувало встановленої дози. Тканиниза межами лікованої ділянки повинні бути захищені від опромінення длязапобігання фотоактивації розсіяним або відбитим світлом.

Побічна дія. У всіх пацієнтів, яким призначали Фоскан, тимчасовопідвищувалась фоточутливість; вони мають бути проінструктовані щодонеобхідності уникати сонячного та яркого штучного світла.

Найсерйознішими небажаними ефектами, пов’язаними з терапією Фосканом, ємісцеві ускладнення на ділянці опромінення та інколи у сусідніх тканинах.Місцеві побічні ефекти характеризуються розвитком запалення тканин у відповідьна фотоактивацію.

Реакція місця ін’єкції

Найпоширеніші ефекти: біль у ділянці ін’єкції. Біль короткочасний; йогоможна полегшити, зменшивши швидкість введення.

Поширені ефекти: реакція в місці введення, відчуття печіння.

Реакція тканин пухлини/місцева реакція

Найпоширеніші ефекти: біль, крововиливи, біль обличчя, утворення рубців,некроз слизової рота, утруднене ковтання, набряки обличчя. При болю інколинеобхідно призначати нестероїдні протизапальні засоби або опіати одразу післявведення препарату.

Поширені ефекти: набряки, тризм , утруднене ковтання, інфекція умісці введення, підвищення температури, виразки слизової роту та некроз шкіри.

Фототоксичність:

Найпоширеніші ефекти: опіки, пухирі, еритема, гіперпігментація, реакціїфото чутливості, опіки.

Інші клінічні події:

Найпоширеніші ефекти: запор.

Поширені ефекти: блювання, анемія, нудота, запаморочення.

Протипоказання.

Порфірія або інші захворювання, що загострюються під впливом світла

Гіперчутливість до темопорфіну або будь-якої допоміжної речовини, щовходить до складу препарату

Алергія на темопорфін в анамнезі

Пухлини, що вразили великі або розташовані в безпосередній близькостідо ділянок опромінення кровоносні судини, для яких заплановане хірургічневтручання у найближчі 30 днів

Супутні очні захворювання, що потребують обстеження із використаннямщілинної лампи у найближчі 30 днів

Супутня терапія фотосенсибілізуючими засобами

Передозування.

У випадку передозування лазерної терапії можуть виникати глибшийпухлинний некроз, ніж очікувалося при рекомендованій дозі. Опромінення пухлиниповинно застосовуватися тільки якщо потенціальні позитивні ефекти переважаютьзростаючий ризик реакцій фоточутливості. Якщо опромінення не застосовували,після передозування до повторного введення Фоскану повинно пройти 4 тижні.

Передозування, судячи по всьому, обмежено реакціями фоточутливості.Перебування під навколишнім світлом після передозування несе високий ризикреакцій фоточутливості. Спостерігаються певні гематологічні та біохімічні зміни(зниження кількості тромбоцитів, еритроцитів та гемоглобіну, підвищення рівнянейтрофілів, фібриногену, білірубіну тригліцеридів та холестерину).

Необхідне безумовне додержання режиму уникнення світла. Перед тим, якпацієнт повернеться до нормального стилю життя, повинен бути проведений тест нафоточутливість шкіри.

Системних симптомів, пов’язаних з передозуванням препарату, невстановлено.

Щодо ефектів переопромінення лазерним світлом при проведенніфотодинамічної терапії інформації недостатньо. Спостерігається збільшенняділянки ушкоджених тканин тіла.

Особливості застосування.

Слід уникати крововиливів на ділянці опромінення. Якщо крововиливу невдалося уникнути, ділянку захищають від попадання світла протягом трьохмісяців. Невідомо жодного позитивного ефекту від введення у ділянку крововиливуінших препаратів.

Деякі пульсові оксигемометри випромінюють світло із довжиною хвилі,близької до такої, що використовують при фотоактивації Фоскану. Оксигемометрипотрібно переміщати кожні 10-15 хвилин для попередження ризику місцевих опіківшкіри.

Незаплановані або термінові хірургічні втручання при застосуванні Фосканупротягом попередніх 30 днів повинні здійснюватися тільки при нагальнійнеобхідності або якщо позитивний ефект від втручання переважає ризик дляпацієнта. Повинно бути зроблено все можливе для попередження опроміненняпацієнта хірургічними лампами протягом операції.

У всіх пацієнтів, що приймають Фоскан, розвивається тимчасовафоточутливість. Треба уникати опромінення шкіри та очей прямим сонячним світломабо кімнатним освітленням протягом перших 15 днів після ін’єкції. Реакціїфоточутливості шкіри викликаються світлом видимого діапазону, отже сонцезахиснікреми не захищають від опромінення. Дуже важливо, щоб пацієнти звикали дозвичайного світла поступово.

Лікарі повинні рекомендувати пацієнтам додержуватися настанов,наведених в Інформації для пацієнта.

Час після введення Фоскану

Що треба робити, щоб уникнути опіків?

День перший (0 - 24 години)

Залишатися у темній кімнаті із запнутими завісами та не вмикати ламп із потужністю більшою, ніж 60 Вт.

Уникати прямого сонячного світла.

Дні 2 - 7

Можна поступово повертатися до звичайного кімнатного освітлення. Необхідно уникати прямого сонячного світла з вікон та прямого світла від настільної лампи. Дозволяється дивитись телевізор.

Після заходу сонця можна виходити надвір.

Обов’язково потрібно вийти з дому у денний час, необхідно захистити від світла всю шкіру, включаючи обличчя та руки; необхідно одягти темні окуляри. Необхідно носити такий одяг:

Капелюх з широкими крисами для захисту голови, шиї, носа та вух;

Шарф: для захисту органів голови та шиї;

сонцезахисні окуляри з боковими захисними пластинами: для захисту очей та шкіри навколо очей;

верхній одяг з довгими рукавами: для захисту верхньої половини тіла та рук;

довгі штани: для захисту нижньої половини тіла та ніг;

рукавички: для захисту рук, зап’ястя та пальців рук;

шкарпетки: для захисту ступень та гомілок.

Закрите взуття: для захисту ступень.

Не одягати тонкого одягу, тому що він не захищає від яскравого світа. Носити темний, щільно тканий одяг.

Якщо через необережність допущено попадання світла на шкіру, виникає відчути поколювання та печіння шкіри. Слід негайно залишити освітлене місце.

Протягом цього тижня очі будуть надзвичайно чутливі до світла. При вмиканні світла може з’явитися біль в очах або головний біль. У такому випадку потрібно носити темні окуляри.

Дні 8 - 14

Тепер можна виходити надвір і в денний час. Необхідно тримайтися затінку та намагайтися виходити з дому тільки у хмарну погоду. Необхідно продовжуйте носити темний, щільний одяг. На восьмий можна почати виходи надвір з 10 – 15 хвилинної прогулянки. Якщо в наступні 24 години шкіра не почервоніє, поступово збільшувати час перебування на свіжому повітрі протягом наступного тижня.

Уникати прямого сонячного світла та триматися затінку.

Після 15 дня

Чутливість до сонячного світла нормалізується.

Упевнитися у цьому можна потримавши руку тильною стороною протягом 5 хвилин під сонячними променями. Якщо впродовж 24 годин на опроміненій шкірі з’явиться почервоніння, краще уникати сонячного світла ще 24 години. Потім ще раз перевірте чутливість до світла.

Якщо на цей раз почервоніння не з’явиться, можна поступово з кожним днем збільшувати час перебування на сонці. Спочатку час перебування на сонці не повинен перевищувати 15 хвилин. Більшість пацієнтів повертається до нормального образу життя на двадцять другий день.

Першого дня після перевірки чутливості можна перебувати на сонці протягом 15 хвилин. Наступного дня збільшіть цей час на 15 хвилин, наступного дня на 30, потім на 60 і так далі. Якщо після перебування на сонці відчується поколювання, печіння шкіри або помітите почервоніння шкіри, необхідно почикати зникнення симптомів, а потім продовжуйте перебування на сонці з того часу, на якому зупинилися.

Протягом 30 днів після закінчення терапії Фосканом треба уникати офтальмологічних обстежень, пов’язаних з опроміненням очей яскравим світлом. Упродовж 2 місяців після закінчення терапії Фосканом треба уникати опромінення ультрафіолетовим світлом. Не приймайте сонячних ванн.

Вагітність та лактація.

Вагітність

Дані про використання темопорфіну у вагітних жінок відсутні, томутемопорфін не рекомендують для застосування протягом вагітності без нагальної втому потреби.

Вплив препарату на вагітність, що настала післятерапії препаратом

Доклінічні дослідження на тваринах виявили токсичний ефект у ранніхперіодах вагітності. Ризик токсичного ефекту у людей невідомий. Таким чином,рекомендують уникати вагітності протягом 3 місяців після терапії темопорфіном.

Лактація

Невідомо, чи екскретується Темопорфін із молоком. Жінки, яким вводилиФоскан, не повинні годувати немовлят щонайменше протягом місяця після ін’єкції.

Вплив на здатність керувати автомобілем та роботу зіскладнимі механізмами.

Не проводилося жодних досліджень щодо здатності керувати автомобілемабо працювати з використанням механізмів.

Базуючись на фармакодинамічному профілі темопорфіну, можна констатуватибезпечність препарату та відсутність такого впливу. Щоб запобігти ускладненням,пов’язаним з фоточутливістю, рекомендують уникати керування автотранспортомпротягом 15 днів після ін’єкції та користуватися складними пристроями тількитоді, коли можливо робити це в умовах приглушеного світла згідно рекомендаціям.Керування автотранспортом та використання складних пристроїв при нормальномуосвітленні допускається тільки після належного зниження фоточутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.

Існує загроза підсилення фотосенсибілізуючого ефекту Фоскану присупутньому застосуванні інших фотосенсибілізуючих препаратів. Повідомлялося пропотенціювання ефекту Фоскану при місцевому застосуванні 5-фторурацилу.

Не відзначалося жодних взаємодій з іншими лікарськими засобами.Дослідження in vitro на тканині печінки людини показали, що пригніченнятемопорфіном цитохрому Р-450 не супроводжується потенціюванням дії препарату.

Несумісності

Через те, що дослідження сумісності не проводилися, цей препарат неможна змішувати з іншими медичними продуктами. Не розводити водними розчинами.

Умови та термін зберігання.

Термін придатності - 3 роки.

Зберігати при температурі не вище 25 0С.

Зберігати в оригінальній упаковці.

Зберігати флакон із препаратом у зовнішній упаковці.

Відкритий розчин повинен бути використаний негайно.

Показати усе
Міжнародна непатентована назва: Mono
Виробник: "biolitec pharma Itd.", Великобританія
ATX-код: L01XX
Наказ МОЗ: 589 від 09.11.2005
Номер реєстраційного посвідчення: UA/3832/01/01
Термін дії посвідчення: з 09.11.2005 до 09.11.2010
Медична форма: Розчин для ін''єкцій
Форма випуску: Розчин для ін''єкцій, 4 мг/мл по 3,5 мл (14 мг) або по 5 мл (20 мг) у флаконах № 1 у комплекті з фільтром № 1
Діючі речовини: 1 мл розчину містить: темопорфіну 4 мг
 


Email:
Пароль:
Реєстрація
 © 2008-2020 PNN
Про проект Зворотній зв'язок Version 0.1.39.0